Klachtenprocedrure

Hoe kan ik een klacht indienen?
Indien u ontevreden bent over een door ons geleverd product of de door ons verschafte dienstverlening, dan kunt u een klacht bij ons indienen. U kunt uw klacht zowel telefonisch, via telefoonnummer (040) 30 400 17, als schriftelijk via het contactformulier indienen. Na ontvangst van uw klacht zullen wij binnen een termijn van uiterlijk 24 uur telefonisch of per e-mail een (eerste) reactie geven. U ontvangt uiterlijk binnen 14 dagen een inhoudelijke reactie. Ook ontvangt u van ons een ontvangstbevestiging van uw ingediende klacht. 

Bent u niet tevreden met de afhandeling van uw klacht? Dan kunt u deze voorleggen aan de Geschillencommissie Thuiswinkel, Postbus 90600, 2509 LP te Den Haag (www.sgc.nl). Tevens kunt u uw klacht voorleggen aan de Geschillencommissie via het Europees ODR Platform.