Bedankt…

Nogmaals bedankt voor het doen van de verzuringstest. Terwijl wij uw verzuringsscore berekenen bent u wellicht geïnteresseerd in hoe en waarom het lichaam verzuurt. En wat u eraan kunt doen?

Video

Welke Soorten Zuren Zijn Er?

 

Meer video’s >>

 

Achtergrond

Bij het begrip zuur denk je al snel aan een smaak in de mond waar het gezicht van gaat samentrekken. Een zuur is een scheikundig begrip dat iets zegt over de eigenschap van een stof. “Zuren” splitsen waterstofionen (H+) af in water. Het tegengestelde van een zuur noemen we een “base” (en niet zoet!). Een base is een stof die in water hydroxide-ionen (OH-) afsplitst.

De “pH-waarde” is een maat voor de concentratie waterstofionen in oplossingen en geeft aan hoe zuur of basisch iets is. De zuurgraad, ofwel de pH-waarde kan liggen tussen de 0 en 14.

Alle pH-waarden van vloeistoffen van 0 tot 7 noemen we zuur (hoe lager de waarde des te meer zuur). Alle pH-waarden van 7 tot 14 noemen we basisch (hoe hoger de waarde des te meer basisch). Een pH-waarde van 7 is neutraal, dus niet zuur en niet basisch.

Grenzen van pH-waarden:

  • Bloed 7,35 - 7,45 (ideaal 7,41)
  • Speeksel 6,00 - 7,50
  • Maag 1,35 - 4,20
  • Urine 5,50 - 8,40
  • Dunne darm 6,50 - 7,50
  • Dikke darm 5,60 - 6,90

Bent u zuur? >>

Zuur-base voedingswijzer

Voor een goede zuurbalans op basis van alleen het dagelijks voedingspatroon geldt als richtlijn dat deze zou moeten bestaan uit 80% basisch- en 20% zuurvormende producten. Maar in de praktijk blijkt dat wij, met ons westerse voedingspatroon, per dag slechts 30% tot 40% basischvormend en maar liefst 60% tot 70% zuurvormend voedsel binnen krijgen.

Bekijk de Voedingswijzer >>