Alka Kennisavond

Zuur en basen verhouding, gezien vanuit een breder perspectief!

Op 1 november is weer een nieuwe infoavond. Deze avond is georganiseerd in samenwerking met Els van Helmondt van praktijk Reflacs in Eindhoven en de avond zal worden ingevuld door een aantal bijzondere gastsprekers.

Els van Helmondt van praktijk Reflac-s, praktijk voor acupunctuur en voetreflex in Eindhoven opent de avond en brengt tevens een stukje casuïstiek in met betrekking tot de genezingsweg die cliënten bewandelen

als er sprake is van een verstoorde zuur-base balans.

De avond wordt vervolgd door een bijdrage van Bert Bouwman van Opleidingsinstituut Total Health uit Breda.

Zijn lezing heeft als titel: zuur-base verhouding en ademhaling.

Dagelijks krijgt het lichaam extreem veel zuren te verwerken. Voeding vormt daar ogenschijnlijk een klein deel van. Want neem je het gemiddelde dagelijkse zuuroverschot uit de voeding, vermenigvuldig dit met 100.000 en je komt een beetje in de richting van de dagelijkse hoeveelheid zuren die je lichaam moet verwerken. De vraag is hoe dat allemaal wordt verwerkt? Welke rol speelt bijvoorbeeld de ademhaling in het ontzuren van het lichaam? Is de invloed van ademhaling met betrekking tot het uitscheiding van zuren groter of kleiner dan die van de voeding. Een interessante vraag met misschien wel een verassende uitkomst.

De laatste bijdrage van de avond wordt ingevuld door Eveline Ubachs, eigenaresse van franchiseorganisatie praktijk VoedingGezond welke vestigingen door heel Nederland heeft. Zij geeft haar visie op een goede zuur-base balans en de 5 elementen.

De avond start om 19.30 uur en wordt afgesloten omstreeks 21.30 uur.  

Meld u direct aan

Voor welke kennisdag wilt u zich aanmelden? *